Công trình

Nắp hố ga chịu tải trọng lớn

nội dung đang cập nhật

Nắp hố ga chịu tải trọng lớn

Phôi thép
Thép hình I
Thép hình U
Thép hình V