Tuyển dụng

Công ty Cổ phần Thép Á Châu tuyển dụng nhân viên An toàn Lao động

Mô tả công việc
• An Toàn Vệ Sinh Lao Động
• Lập kế hoạch an toàn vệ sinh lao động
• Lập kế hoạch huấn luyện ATVSLĐ cho toàn Công ty
• Tổ chức quan trắc môi trường lao động
• Thực hiện nhận diện mối nguy, lên phương án kiểm soát rủi ro tại mỗi bộ phận
• Đào tạo nhận thức an toàn lao động cho công nhân
• Thực hiện báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động lên cơ quan nhà nước
• PCCC
• Lập kế hoạch cho công tác PCCC
• Xây dựng hệ thống An Toàn – Sức Khỏe – Môi Trường cho Công ty
• Lập kế hoạch, triển khai, giám sát công tác tuân thủ an toàn vệ sinh môi trường lao động tại nhà máy
• Tư vấn cho cấp lãnh đạo về công tác lập, báo cáo hồ sơ An Toàn Vệ Sinh Lao Động, Môi Trường
• Nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro trên hệ thống OHSAS 18001
• Lập kế hoạch kiểm tra bảo dưỡng thiết bị PCCC định kỳ cho toàn nhà máy theo quy định hiện hành
Yêu cầu: Có kinh nghiệm về an toàn lao động từ 2 năm trở lên
Sử dụng thành thạo exell
Mức lương: 8.000.000 – 10.000.000
Làm việc giờ hành chính

Liên hệ: Ms Dung nhân sự 0903.773.024

Bình luận
Phôi thép
Thép hình I
Thép hình U
Thép hình V